Hur man ansöker om lån

 

Hur går det till att teckna ett lån hos er?

Du ansöker enklast här på hemsidan. Det är kostnadsfritt och du binder dig inte till något. Du kan även ringa 08 550 482 00

 

När får jag mina pengar?

När din låneansökan har blivit godkänd av oss och vi har mottagit ett underskrivet lånekontrakt från dig tar det normalt upp till 1-2 bankdagar innan pengarna finns på ditt konto.

 

Vad är e-legitimation och hur får man e-legitimation?

E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som fungerar som id-kort och är en personlig signatur på internet. Att signera med sin e-legitimation är precis lika juridiskt bindande som en handskriven underskrift. I Sverige kan man skaffa e-legitimation via sin bank eller via Telia. Du kan ansöka om e-legitimation via din internetbank. För att skaffa e-legitimation måste du ha svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige.

 

Förutsättningar för att få lån beviljat

 

Hur gammal måste jag vara för att få ansöka om lån?

Du måste ha fyllt 20 år och lånet ska vara återbetalt senast vid 75 års ålder. Observera att enbart uppfylla ålderskravet inte är en garanti för beviljat lån.

 

Får jag ha betalningsanmärkningar sedan tidigare när jag ansöker om ett lån hos Bigbank?

Du får max ha 5 betalningsanmärkningar. Samtliga av dessa måste vara äldre än 6 månader gamla.

 

Kan jag låna om jag inte är svensk medborgare?

Du måste ha varit folkbokförd i Sverige minst 3 år tillbaka för att få lån hos oss.

 

Vilken inkomst måste jag ha för att låna hos er?

Du måste ha en fast inkomst från Sverige på minst 115 000 kr/år eller 9 585 kr/mån från anställning eller pension.

 

Räntor och kostnader

 

Vilka kostnader tillkommer hos er?

Utöver ränta tillkommer en administrationsavgift enligt gällande prislista.

 

Hur stor blir min månadskostnad?

Med hjälp av vår kalkylator kan du snabbt och enkelt få fram vilken summa du ska betala varje månad. Den ger dig en ungefärlig uppskattning av din månadskostnad men kan skilja sig från det faktiska erbjudande du får från oss.

 

Är räntan fast eller rörlig?

Räntan är alltid fast under hela kredittiden.

 

Återbetalning och ångerrätt

 

Hur betalar jag tillbaka lånet?

Hos Bigbank har vi obligatoriskt krav på att göra sina avbetalningar via autogiro. Anslut till autogiro med BankId

 

Hur lång återbetalningstid kan jag få?

Från 12 till 144 månader.

 

Kan jag betala tillbaka lånet innan lånetiden gått ut?

Självklart går det att betala tillbaka lånet innan återbetalningstiden löpt ut. Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig att få den aktuella summan. Betala beloppet till bankgiro 831-9980. Glöm inte att ange det referensnummer som finns på ditt kontrakt.

 

Vad händer om jag är sen med min betalning?

Om vi inte har fått in betalningen på förfallodagen skickar vi betalningspåminnelser. Förseningsavgiften är 125 kronor och det tillkommer även en påminnelseavgift på 60 kronor för påminnelsebrevet. Dröjsmålsränta tillkommer på den försenade betalningen.

 

Vad händer om jag inte betalar trots påminnelse?

Om betalningen inte kommit in efter de påminnelser vi skickat sägs lånet upp till betalning i sin helhet och du påförs en avgift enligt gällande prislista. Ifall inte betalning sker innan uppsägningen kommer ärendet att skickas till inkasso och då tillkommer en inkassoavgift enligt gällande prislista.

 

Kan jag ångra mitt lån?

Du har 14 dagar på dig att ångra ditt lån, enligt Distansavtalslagen (SFS 2005:59). Ångrar du dig ska du kontakta vår kundtjänst inom 14 dagar.

Klagomålshantering och tvisterpröving innan domstolen

Klagomålet ska läggas fram för banken så snabbt som möjligt som första hand verktyg, med beaktande av vad som bestäms under stycke 11 i bankens Allmänna Villkor, emellertid senast inom 30 dagar efter att kunden har blivit underrättad om de fakta som klagomålet gäller.

Vid tvist med kreditgivaren har kunden möjlighet att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se), alternativt, kan kunden lägga ett klagomål till EU Online Dispute Resolution plattform (https://ec.europa.eu) genom att följa angivna instruktioner på plattformen.

För mer information, se Allmänna Villkor för Bigbank AS Sverige Filial / Allmänna villkor för konsumentkreditavtal / Allmänna villkor för fastränteplacering.