Vad är en fastränteplacering?

En fastränteplacering är en lämplig lösning för dig som vill att pengarna ska löpa med ränta i lugn och ro och som inte behöver höja eller lyfta det insatta beloppet under spartiden. Vi betalar dig en förutbestämd fast ränta för beloppet insatt på kontot. Fastränteplaceringen är enbart tillgänglig privatpersoner. En fastränteplacering innebär inte att du får ett individuellt konto hos Bigbank då fastränteplacering är ett avtalsbaserat sparande mellan dig som kund och Bigbank.

 

Fastränteplacering i korthet

 

Även mindre belopp kan bindas. Minsta insättning är 10 000 kronor.

Insättningen är en trygg och säker sparform med fast ränta.

Du behöver inte aktivt följa och hålla dig informerad om hur din placering utvecklar sig och du behöver inte heller följa med hur räntor och aktievärden förändras.

Insättningsgaranti, dina insättningarna tryggas av Garantifonden. Mer information om insättningarantin

Insättningar hos Bigbank och upplupna räntor upp till 100 000 euro är i lag skyddade till hundra procent per kund. Mer information om Garantifonden och garantisystemet finns på Estlands Garantifonds webbplats www.tf.ee

Mer information om hur det fungerar att vara kund i ett utländskt institut finns på Riksgäldens webbplats www.riksgalden.se

Det huvudsakliga ansvaret för tillsynen över bankens filial ligger hos Estlands tillsynsmyndighet som bl.a. övervakar bankens soliditet. Bigbank svenska verksamhet står även under Finansinspektionens tillsyn. Mer information finns på FI webbplats https://fi.se/

 

Spartiden och sparbeloppet

Spartiden för fastränteplacering hos Bigbank ligger mellan sex månader och 10 år. Det lägsta sparbeloppet är 10 000 kronor. Uttag av hela eller delar av sparbeloppet kan inte ske innan spartidens slut.

 

Sparränta

Sparräntan utbetalas som en engångssumma när spartiden går ut. Mer information om våra sparräntor

 

Klagomålshantering och tvisterpröving innan domstolen

Klagomålet ska läggas fram för banken så snabbt som möjligt som första hand verktyg, med beaktande av vad som bestäms under stycke 11 i bankens Allmänna Villkor, emellertid senast inom 30 dagar efter att kunden har blivit underrättad om de fakta som klagomålet gäller.

Vid tvist med kreditgivaren har kunden möjlighet att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se), alternativt, kan kunden lägga ett klagomål till EU Online Dispute Resolution plattform (https://ec.europa.eu) genom att följa angivna instruktioner på plattformen.

För mer information, se Allmänna Villkor för Bigbank AS Sverige Filial / Allmänna villkor för konsumentkreditavtal / Allmänna villkor för fastränteplacering.