Lånekontrakt
Uppläggningsavgift vid ingående av lånekontrakt genom vår hemsida. 0 kronor
Uppläggningsavgift vid ingående av lånekontrakt genom våra partners. 695 kronor
Kontraktsändringar
Ändring av övriga villkor i kontraktet 695 kronor
Förseningsavgifter
Förseningsavgift 125 kronor
Betalningspåminnelse* 60 kronor per brev
Uppsägningsbrev 300 kronor
Inkassoavgifter
Inkassokrav* 180 kronor
Avbetalningsplan* 170 kronor
Övriga avgifter
Administrationsavgift 40 kronor per månad
Tilläggstjänster
Saldointyg för lånet (endast via e-post) 0 kronor
Övriga avier 100 kronor
Kopia av handling Första sidan 100 kronor, följande sidor 5 kronor per sida
Förtidsinlösen av kreditbeloppet Vid förtidsinlösen av kreditbeloppet har Bigbank rätt att ta ut en ränteskillnadsersättning med högst 1 % av det förtidsbetalade beloppet i enlighet med 2.4 i de allmänna villkor för konsumentkreditavtal
Förtida uppsägning av Fastränteplacering*** 2% av insatt belopp, minimum 500 kronor


* Avgift i enlighet med lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm.

***Avgiften är kopplad till klausul 6.2 i Bankens Allmänna villkor.

Vid fall som anges i lagen, skall MOMS åläggas på priserna av tilläggstjänsterna i den omfattning som anges i lagen.