Säkerhet

Vi vill göra användningen av våra webbsidor och internetbank så praktiskt, snabb och säker som möjligt.


Vi förbättrar ständigt våra säkerhetsrutiner. För att göra våre tjänster säkra:

- Krypterar vi all kommunikation som sker online med säkra https-protokoll genom att använda höggradiga EV-certifikat

- Kräver våra banktransaktioner behörig autentisering.

- Våra online-sessioner har automatisk utgång.

Tillsammans kan vi uppnå högre säkerhet, därför vänligen uppmärksamma följande:

- Säkerställ vid besök hos en våra webbsidor att bankens adress står i adressfältet tillsammans med en grön ikon.

Behåll dina lösenord och andra autentiseringsmedel privata och säkra.

- Använd antivirus-mjukvara för att skydda din dator.

- Logga ut vid slutet av en session genom ”exit”-knappen och stäng webbläsarfönstret eller fliken. Var särskilt försiktig när du använder publika internetkiosker. Lämna aldrig din aktiva internetsessioner obevakade – logga ut och stäng webbläsarfönstret eller fliken även när du går ifrån korta tider.

Vi önskar dig angenäma och säkra transaktioner!

Vi förväntar att skickas säkerhetsrelaterade frågor skickas till secutrity@bigbank.eu.

Vår Responsible Disclosure-policy återfinns här: https://ca.bigbank.eu/security.