Just nu o kr i uppläggningsavgift vid ansökan genom vår hemsida.

Exempel som innehåller uppläggningsavgift. Räntan är 5,00 % - 23,50 %. Snitträntan är 11,95 % och bestäms efter kreditprövning. Effektiv ränta blir 14,17 % på ett annuitetslån om 75 000 kr vid exempelränta 11,95 % under 6 år. Uppläggningsavgift vid ingående av lånekontrakt är 695 kr. Totalbelopp att återbetala - 108 470 kr till en månadskostnad om 1 504,32 kr. Bigbank erbjuder inte lån som tas i syfte att köpa eller behålla äganderätten till hus, tomträtt eller bostadsrätt.

Entered sum is too big. Please try a smaller one.

Entered sum is too big. Please try a smaller one.

Uppskattad månadskostnad

Kr

Effektiv ränta %
Ränta %

Exempel som innehåller uppläggningsavgift. Räntan är 5,00 % - 23,50 %. Snitträntan är 11,95 % och bestäms efter kreditprövning. Effektiv ränta blir 14,17 % på ett annuitetslån om 75 000 kr vid exempelränta 11,95 % under 6 år. Uppläggningsavgift vid ingående av lånekontrakt är 695 kr. Totalbelopp att återbetala - 108 470 kr till en månadskostnad om 1 504,32 kr. Bigbank erbjuder inte lån som tas i syfte att köpa eller behålla äganderätten till hus, tomträtt eller bostadsrätt.

Nyhetsbrev

Ändringar av Bigbanks allmänna villkor och principerna för behandling av kunddata.

Bigbank AS Sverige Filial strävar efter att erbjuda våra kunder de mest lämpliga produkterna och tjänsterna genom en trevlig kundupplevelse.

För att tillhandahålla våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter.

Din integritet och tillit är vår högsta prioritet.

Den 25 maj 2018 kommer Europeiska unionens dataskyddsförordning att träda i kraft. Jämfört med dagsläget ger förordningen kunderna en bättre möjlighet än tidigare att övervaka och kontrollera sina personuppgifter samt få information om behandlingen av deras uppgifter.

För att göra bankens verksamhet gällande personuppgifter mer transparent och garantera att våra kunder är medvetna om vilken personlig information banken samlar in, hur informationen används och vad dina rättigheter är när det gäller behandling av kunders personuppgifter, uppdaterar banken sina principer för behandling av kunddata och bankens allmänna villkor från 25.05.2018.

Läs igenom de uppdaterade bankens allmänna villkoren (pdf) och principerna för behandling (pdf) av kunddata som börja gälla 25.05.2018.

Om du som kund godkänner ändringarna behöver du inte göra någonting. Om du inte vill fortsätta att använda bankens tjänster under de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med en skriftlig anmälan till banken innan 25.05.2018.

Det här är Bigbank

Vårt grundläggande syfte är att göra vardagsekonomi enkelt, och därmed möjliggöra för våra kunder att förbättra sin livssituation. Det gör vi genom erbjuda enkla och flexibla spar- och låneprodukter för alla behov.

En liten storbank

Som en mindre bank, agerar vi som en smidig spelare. För oss är våra kunder människor, inte bara personnummer.

Etablerade 1992

25 års erfarenhet av spar- och låneprodukter, gör att vi har tjänsterna som gör det möjligt för våra kunder att förbättra sin vardagsekonomi.

Verksam i 9 länder

Genom vår närvaro, från Spanien i söder till Finland i norr, kan vi snabbt förstå och anpassa oss efter marknadens förändringar och våra kunders behov.