Vi är Bigbank

Vi är Bigbank

Bigbank är en internationell bank med personliga produkter och tjänster. Vi har ett arbetssätt där vi lär känna våra kunders behov på ett mer personligt plan vilket gör oss snabbare och mer flexibla än traditionella banker - utan att kompromissa med vår höga kvalitet och service.
Vårt grundläggande syfte är att göra vardagsekonomi enkelt, och därmed möjliggöra för våra kunder att förbättra sin livssituation. Det gör vi genom att erbjuda enkla och flexibla spar- och låneprodukter för alla behov.
Våra kärnvärden
Omtanke
Vi lyssnar, förstår och stödjer våra kunder såväl som varandra.
Enkelhet
Vi strävar efter enkelhet i både våra lösningar och i kundupplevelse.
Utveckling
Vi utvecklar oss själva hela tiden för att leverera bättre värde i morgon än vad vi gör idag.
Resultatinriktade
Vi är professionella och engagerade i lånsiktigt hållbar kunskapsbaserad prestation.
Mod
Vi omfamnar utmaningar genom att ta initiativ, fatta smarta beslut och vara ansvariga.
Vår vision är att vara den mest rekommenderade aktören inom digitala finansiella tjänster i alla länder vi är aktiva i.

Internationell bank Bigbank Sverige

Bigbank Sverige öppnade i början av 2012 i Stockholm som en filial till den estniska banken Bigbank AS. Med över 10 000 kunder i Sverige fortsätter vi att framgångsrikt att utveckla våra finansiella tjänster inom lån och sparande.

Vårt mål är att förbättra våra kunders liv genom smidiga finansiella tjänster och att ständigt vara den mest rekommenderade digitala finansiella tjänsten.

 

 

Bigbank Sverige

Management Board

Management Board är det huvudsakliga verkställande organet i Bigbanks bolagsstyrningsstruktur och ansvarar för bankens organisations- och affärsledning.

Image of Martin Länts
Martin Länts
Koncernchef
Image of Sven Raba
Sven Raba
Koncernledning
Image of Mart Veskimägi
Mart Veskimägi
Koncernledning
Image of Argo Kiltsmann
Argo Kiltsmann
Koncernledning

Supervisory Board

Supervisory Board är ett tillsynsorgan som fastställer strategin och de övergripande handlingsplanerna för Bigbank och övervakar Management Boards verksamhet.

Parvel Pruunsild
Styrelseordförande
Vahur Voll
Styrelsemedlem
Andres Koern
Styrelsemedlem
Raul Eamets
Styrelsemedlem
Juhani Jaeger
Styrelsemedlem

Information om de krav som ställts av Bigbank AS för ledningsorgan, chefer och deras ersättningar och för interna kontrollsystem finns i Bigbank AS finansiella resultat och rapporter.

Banken i siffror

Banken i siffror

Att vara en specialiserad bank innebär att Bigbank har resurser för att lära känna sina kunder bättre och tillgodose deras behov mer personligt. Detta gör att vi kan vara både snabbare och mer flexibla än traditionella banker utan att kompromissa med kvaliteten på våra lån.

€574m

Totala tillgångar

 
2014-2019

€141m

Eget kapital

€473m

Låneportfölj

 
2014-2019

~114 000

Aktiva kunder

€393m

Inlåning

 
2014-2019

385

Anställda

Finansiella rapporter

Koncernens kvartalsrapporter och årsredovisningar publiceras av Bigbank den sista arbetsdagen i den andra månaden efter rapportperiodens slut.